PPD Kota Setar

Lebuhraya Sultanah Bahiyah
05350 Alor Setar, Kedah Darul Aman
Telefon: 04-7403000 Fax: 04-7403046 Emel: ppdkotasetar@gmail.com

Teknik & Vokasional


PENGENALAN

Pendidikan Teknikal dan Vokasional dihasratkan member peluang kepada murid yang mempunyai kecenderungan dalam pendidikan sains dan teknologi untuk memenuhi tenaga kerja dalam bidang industri negara. Bagi merealisasikan hasrat ini, BPTV menawarkan program-program yang membolehkan murid berpotensi menjadi separa professional dalam pelbagai bidang teknikal da kejuruteraan.

OBJEKTIF

Menghasilkan Pendidikan Teknikal Dan Vokasional yang berkualiti melalui:

  1. Penyelarasan dasar pengoperasian, pembangunan prasarana fizikal dan penyediaan fasiliti
  2. Program pengurusan akademik yang terancang dan efektif untuk kemenjadian murid
  3. Pengurusan sumber manusia, kewangan, pentadbiran dan hal ehwal murid yang berkesan
  4. Pembangunan profesionalisme berterusan yang terancang untuk guru dan pegawa

SENARAI KURSUS YANG DI TAWARKAN PADA 2012

BIL.NAMA KURSUS
KOLEJ VOKASIONAL
1 Teknologi Automotif
2 Teknologi Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara
3 Pemesinan Industri
4 Teknologi Kimpalan
5 Teknologi Elektrik
6 Teknologi Elektronik
7 Teknologi Binaan
8 Fesyen dan Membuat Pakaian
9 Seni Kulinari
10 Kosmetologi
11 Hortikultur Hiasan
12 Landskap
13 Mekanisasi Agro
14 Agroindustri Tanaman
15 Agroindustri Ternakan Ruminan
16 Agroindustri Ternakan Poltri
BIDANG TEKNIKAL
1 Kejuruteraan Mekanikal
2 Kejuruteraan Elektrik
3 Kejuruteraan Awam
4 Perdagangan
5 Sains Pertanian
6 Agroteknologi
BIDANG VOKASIONAL
1 Automotif
2 Penyejukan & Penyamanan Udara
3 Amalan Bengkel Mesin
4 Kimpalan
5 Elektrik & Elektronik
6 Binaan Bangunan
7 Pengurusan Teknologi Pejabat
8 Pengurusan Perniagaan
9 Fesyen
10 Katering
11 Seni Kecantikan
12 Perkhidmatan & Perkembangan Kanak-kanak
13 Bakeri
14 Pelancongan
15 Hortikultur Hiasan & Landskap
16 Teknologi Tanaman
17 Agroindustri Tanaman
18 Agroindustri Ternakan
19 Pengaturcaraan Komputer
BIDANG KEMAHIRAN
1 Pemesin
2 Jurukimpal
3 Pelukis Pelan Kejuruteraan Mekanikal
4 Juruteknik Automotif
5 Mekanik Penyejukbekuan & Penyamanan Udara
6 Pembuat Perabot
7 Jurubina Bangunan
8 Jurubina Bangunan (Asas Kayu)
9 Jurukerja Paip
10 Pelukis Pelan Senibina
11 Timber Processing and Finishing
12 Juruteknik Elektrik
13 Juruteknik Elektronik Industri – Peralatan
14 Pembantu Penyedia Makanan
15 Pembuat Pakaian Wanita
16 Pendandan Rambut
17 Jurukecantikan
18 Juruteknik Akuakultur
19 Juruteknik Ladang Pertanian
20 Jurupemprosesan Makanan